Loading, please wait ...
MESSAGE

OBCHODNÍ PODMÍNKY (dále jen: „OP“)

Koordinátor Integrovaného dopravního systému Olomouckého kraje, příspěvková organizace,

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě v oddíle Pr, vložka 5064,

IČ: 725 56 064, se sídlem Jeremenkova 40b, Hodolany, 779 00 Olomouc,

 

pro prodej jízdní kuponů prostřednictvím on-line obchodu umístěného na webových stránkách http://www.e-shop.idsok.cz/ (dále jen „webové stránky“) a prostřednictvím mobilní aplikace

 

Článek 1 Úvodní ustanovení

Článek 2 Uživatelský účet, registrace

 

Článek 3 Časové jízdní kupony

Informační kanceláře Arriva Morava a.s.

Informační kancelář FTL – Svatoplukova 59, Prostějov

Informační kanceláře Vojtila Trans s.r.o.

 

Článek 4 Odbavení

 

Článek 5 Kupní smlouva

 

Článek 6 Odstoupení od kupní smlouvy

  1. a) pokud kupující odstoupí od smlouvy do dvou (2) pracovních dnů od uzavření smlouvy, bude mu vrácena plná cena kuponu, kterou prodávajícímu uhradil, ponížená
    o odstupné ve výši 10 % kupní ceny, které je prodávající oprávněn si na kupní cenu kuponu, kterou bude vracet kupujícímu, započíst;
  2. b) pokud kupující odstoupí od smlouvy po více než dvou (2) pracovních dnech od uzavření smlouvy, bude mu vrácena poměrná část kupní ceny kuponu, ponížená o odstupné ve výši 10 % kupní ceny, které je prodávající oprávněn si na kupní cenu kuponu, kterou bude vracet kupujícímu, započíst.

 

Článek 7 Kupní cena, dodací podmínky a platební podmínky

 

Článek 8 Práva a povinnosti při vadném plnění

  1. Zákazník má při vadném plnění následující práva a povinnosti:

 

Článek 9 Reklamace jízdních kuponů

 

Článek 10 Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů

 

Článek 11 Ochrana osobních údajů

 

Článek 12 Ostatní ujednání