Loading, please wait ...
MESSAGE

Vážení cestující, plánovaná odstávka eshopu proběhne dne 27.10.2021 od 01:00 do 04:00 (CET).
V tuto dobu nebude možné provádět platby.

Dear clients, the maintenance window will take place on 27.10.2021 from 01:00 am till 04:00 am (CET).
During this maintenance there will be no possibility to perform online payments.

OBCHODNÍ PODMÍNKY (dále jen: „OP“)

Koordinátor Integrovaného dopravního systému Olomouckého kraje, příspěvková organizace,

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě v oddíle Pr, vložka 5064,

IČ: 725 56 064, se sídlem Jeremenkova 40b, Hodolany, 779 00 Olomouc,

 

pro prodej jízdní kuponů prostřednictvím on-line obchodu umístěného na webových stránkách https://eshop.idsok.cz/ (dále jen „webové stránky“) a prostřednictvím mobilní aplikace

 

Článek 1 Úvodní ustanovení

Článek 2 Uživatelský účet, registrace

  Článek 3 Časové jízdní kupony

ARRIVA MORAVA a.s.                                           RegioJet a.s.

FTL – First Transport Lines, a.s.                            Z-Group bus a.s.

VOJTILA TRANS s.r.o.                                           VYDOS BUS a.s.

Dopravní podnik města Olomouc, a.s. (DPMO)       ČAD Blansko a.s.

ČSAD Frýdek – Místek a. s.                                  Josef Pinkas - Autodoprava

Transdev Morava s.r.o.                                         ČSAD Ústí nad Orlicí, a. s.

České dráhy a.s.                                                 DOPAZ s.r.o.

Leo Express Tenders s.r.o.

Informační kanceláře ARRIVA MORAVA a.s.

Informační kancelář FTL – Svatoplukova 59, Prostějov

Informační kanceláře VOJTILA TRANS s.r.o.

 

Článek 4 Odbavení

 

Článek 5 Kupní smlouva

 

Článek 6 Odstoupení od kupní smlouvy (z důvodů na straně cestujícího)

  1. a) pokud kupující odstoupí od smlouvy nejpozději do okamžiku počátku platnosti kuponu, bude mu vrácena plná cena kuponu, kterou prodávajícímu uhradil, ponížená o odstupné ve výši 10 % kupní ceny, které je prodávající oprávněn si na kupní cenu jízdního kuponu, kterou bude vracet kupujícímu, započíst;
  2. b) pokud kupující odstoupí od smlouvy poté, co již nastal okamžik počátku platnosti kuponu, bude mu vrácena poměrná část kupní ceny kuponu, ponížená o odstupné ve výši 10 % kupní ceny, které je prodávající oprávněn si na kupní cenu kuponu, kterou bude vracet kupujícímu, započíst. Poměrná část kupní ceny se počítá od pracovního dne následujícího po dni, kdy bylo platné odstoupení od smlouvy doručeno prodejci, tj. odpovídá nevyužitému jízdnému. V případě odstoupení zasláním odstoupení na emailovou adresu prodávajícího kidsok@kidsok.cz, se poměrná část kupní ceny počítá od pracovního dne následujícího po odeslání potvrzení o přijetí odstoupení od smlouvy prostřednictvím emailu prodejcem kupujícímu.

 

Článek 7 Kupní cena, dodací podmínky a platební podmínky

 

Článek 8 Práva a povinnosti při vadném plnění

  1. Zákazník má při vadném plnění následující práva a povinnosti:

 

Článek 9 Reklamace jízdních kuponů

 

Článek 10 Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů

 

Článek 11 Ochrana osobních údajů

 

Článek 12 Ostatní ujednání