Loading, please wait ...
MESSAGE
×

Otázky a odpovědi

 

Co je to bezkontaktní odbavení?

Cestující má možnost koupit jízdenku v e-shopu, přiřadit ji k bankovní kartě nebo mobilní aplikaci a následně ji použít k odbavení v dopravním prostředku.

 

Mohu zaplatit jednorázové jízdné kartou?

Cestující má možnost v dopravních prostředcích vybavených příslušným odbavovacím systémem zaplatit platební kartou cenu jízdného, zejména pak jednorázové jízdné. Cestující nahlásí platbu platební kartou. Obsluha zvolí na odbavovacím zařízení tento druh platby. Po přiložení platební karty ke čtecí zóně je provedena platba a vytisknuta požadovaná jízdenka. Platbu lze provést do částky 500 Kč.

 

Co je to nosič?

Nosič je předmět sloužící v dopravním prostředku k odbavení cestujícího.

V e-shopu IDSOK si je možné zvolit mobilní aplikaci MobilOK_new nebo bezkontaktní platební kartu.

 

Na co a kde jsou předprodejní místa?

Předprodejní místa slouží zejména zákazníkům, kteří mají nárok na některou ze slev jízdného.

Na přepážce zákazník předloží příslušná potvrzení prokazující nárok na slevu. Před tím již musí mít v systému registrovanou platební kartu nebo aplikaci MobilOK_new.

Zákazník nahlásí obsluze svůj registrovaný mail. Obsluha vybere požadovanou slevu a zadá období, pro které je sleva schválena. Pokud jsou všechna potvrzení v pořádku, potvrdí přiřazení slevy ke kartě nebo k mobilní aplikaci. Platba na předprodeji je možná hotově nebo platební kartou.

 

K čemu slouží e-shop?

E-shop IDSOK poskytuje zákazníkům jednoduché řešení, jak lze po registraci do systému a založení svého účtu (nutné zadat svůj kontaktní e-mail a heslo), připojovat nosiče, zadávat své fotografie nutné pro získání nároku na slevu a zakupovat časové kupóny. Zákazník zde najde i přehledy o svých zakoupených jízdenkách.

 

Jak se zaregistrovat na e-shopu?

Zadejte emailovou adresu, heslo ve tvaru dle instrukcí a potvrzení hesla. Odešlete tlačítkem REGISTROVAT.

Na Vaši emailovou adresu bude vzápětí doručen potvrzovací email, kterým potvrdíte žádost o registraci.

 

Jak přiřadit fotografii?

Aby zákazník mohl nakupovat i zlevněné časové kupóny, musí mít schválenou slevu, přiřazenou k platební kartě, kterou chce využívat. Před schválením slevy však musí k této kartě přiřadit svoji fotografii jako identifikaci své osoby (tlačítko Profil zákazníka → Vybrat soubor).

Potvrzení o nároku na požadovanou slevu, popř. i s fotografií cestujícího (držitele platební karty) předložte osobně při návštěvě kanceláře dopravce. Ihned poté můžete nakupovat časové jízdenky v e-shopu.

U MobilOK_new je při registraci vložení fotografie držitele podmínkou.

 

Jak zakoupit jízdní kupón?

Aby mohl zákazník nakupovat kupóny na zvolený identifikátor, musí tento identifikátor přiřadit ke svému účtu v e-shopu.

 

Mobilní aplikace MobilOK_new

Mobilní aplikaci nelze registrovat na e-shopu, každá instalace mobilní aplikace představuje samotný nosič. Nákup jízdního kupónu probíhá na e-shopu nebo v mobilní aplikaci.

Proces nákupu jízdního kupónu

  • Ve Správě nosičů vyberete nosič, ke kterému chcete přiřadit časový kupón
  • Pokud chcete jízdní kupón přiřadit k platební kartě, použijete tlačítko Přidat bankovní kartu, vyplňte číslo platební karty, vyplňte také měsíc a rok platnosti karty
  • Ze seznamu tarifů, který je nabídnut podle vybrané karty a schválené slevy, vyberte požadovaný tarif (slevu)
  • Ze seznamu možných období, který je nabídnut, vyberte požadované období platnosti jízdního kupónu
  • Zadejte zóny nebo kombizóny, které máte v úmyslu zakoupit
  • Zadejte datum, od kdy má kupón platit – automaticky se dopočítá datum do kdy bude kupón platit

Po zadání všech údajů je možné kupón přidat do košíku. Do košíku je možné takto přidat libovolné množství položek. Položky v košíku je možné upravovat. Pokud je vše v pořádku zákazník zvolí přímou platbu kartou.

 

Jak probíhá odbavení elektronickým kupónem v dopravním prostředku?

Mobilní aplikace MobilOK_new umožňuje dva způsoby odbavení:

  1. Odbavení pomocí QR kódu – Na obrazovce vašeho mobilního telefonu se zobrazí všechny informace o platnosti jízdenky: časová a zónová platnost, tarifní kategorie a samotný QR kód. QR kód je opatřen časovým razítkem, které je v okamžiku odbavení ověřeno.
  2. Vizuální odbavení – Na obrazovce vašeho mobilního telefonu se zobrazí všechny informace o platnosti jízdenky: časová a zónová platnost, tarifní kategorie. Jízdenka obsahuje v horní části pohybující se časový údaj s odpočtem po sekundách a v dolní části zbývající čas platnosti. (Toto odbavení je použito pouze v případě nefunkčnosti odbavovacího zařízení.)

Odbavení platební kartou

Pokud má cestující zakoupený a k platební kartě přiřazený platný kupón, nahlásí řidiči, že již má časový kupón zakoupený v e-shopu, vyčká na výzvu řidiče a přiloží platební kartu ke čtečce v odbavovacím zařízení.

V případě zlevněného časového jízdného (děti a mládež 6-18 let, žáci a studenti 18-26 let, Senioři 65+) je cestující povinen v případě přepravní kontroly prokázat svůj nárok na slevu z jízdného předložením průkazu na slevu.

 

Co mám dělat v případě ztráty karty?

V případě ztráty nebo zcizení platební karty zákazník kromě nahlášení u příslušné banky. Následně přeřadí na e-shopu celý obsah karty na jinou kartu, nebo mobilní aplikaci.

 

Co mám dělat v případě poruchy nebo ztráty mobilního telefonu?

Nainstalujte mobilní aplikaci MobilOK_new na jiné zařízení a přihlaste se ke svému účtu.

Následně přeřaďte na e-shopu celý obsah starého telefonu na nový telefon.

 

Jak reklamovat časový kupón?

Reklamaci může cestující uplatnit zasláním písemné reklamace na adresu adrese Koordinátor Integrovaného dopravního systému Olomouckého kraje, příspěvková organizace, se sídlem Olomouc - Hodolany, Jeremenkova 40b, 779 00, případně prostřednictvím emailu na elektronickou adresu eshop@kidsok.cz. Cestující může uplatnit reklamaci i jinými způsoby, nicméně koordinátor dopravy cestujícímu doporučuje, z důvodu průkaznosti, výše uvedené dvě metody.

Cestující při reklamaci uvede své jméno a příjmení, adresu, telefonický a emailový kontakt.

Obchodní podmínky – Reklamace jízdních kuponů

  

Je možné vrátit nevyužitou jízdenku?

Časové jízdenky s platností 7 dnů a delší je možné vrátit před začátkem platnosti, nebo v průběhu platnosti.

Jednotlivé jízdenky včetně 24 hodinových síťových jízdenek není možné vrátit. Lze je však využít kdykoli později pokud nedošlo k jejich aktivaci.

Přihlásíte se na svůj účet v e-shopu a v sekci Kupóny zvolíte u vybraného kupónu Vrátit kupón. V mobilní aplikaci u jízdenky rozkliknete možnosti a zvolíte Vrátit.

Pokud ještě nenastala platnost jízdenky bude Vám vrácena cena jízdenky ponížená o odstupné ve výši 10 % z ceny jízdenky (max. 200,- Kč).

Pokud již nastala platnost jízdenky bude Vám vrácena poměrná část kupní ceny jízdenky ponížená o odstupné ve výši 10 % z ceny jízdenky (max. 200,- Kč).

Poměrná část kupní ceny se počítá od pracovního dne následujícího po dni, kdy jste provedli Vrácení kupónu, tj. odpovídá nevyužitému jízdnému.

Částka kupní ceny či její poměrná část po odečtení částky odstupného Vám bude prodejcem vrácena na účet (kartu), z něhož byla poukázána a to do 7 pracovních dnů od provedení Vrácení kupónu.

 

 

Olomouc 9.1.2024

Tyto webové stránky používají soubory cookies. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookies. Zjistěte více zde.