Loading, please wait ...
MESSAGE

Vážení cestující, plánovaná odstávka eshopu proběhne dne 27.10.2021 od 01:00 do 04:00 (CET).
V tuto dobu nebude možné provádět platby.

Dear clients, the maintenance window will take place on 27.10.2021 from 01:00 am till 04:00 am (CET).
During this maintenance there will be no possibility to perform online payments.

Otázky a odpovědi

 

Co je to bezkontaktní odbavení?

Od 1. 1. 2018 je možné v Olomouckém kraji nakupovat jízdné bezkontaktně a to, v příměstské dopravě a městské hromadné dopravě v Prostějově, Šumperku, Zábřehu, Přerově. V rámci Dopravního podniku města Olomouce jsou revizoři vybaveni čtečkami pro kontrolu zaplaceného jízdného na bankovních kartách.

Mohu zaplatit jednorázové jízdné kartou?

Cestující má možnost v dopravních prostředcích vybavených příslušným odbavovacím systémem zaplatit platební kartou cenu jízdného, zejména pak jednorázové jízdné. Cestující nahlásí platbu platební kartou. Obsluha zvolí na odbavovacím zařízení tento druh platby. Po přiložení platební karty ke čtecí zóně je provedena platba a vytisknuta požadovaná jízdenka. Platbu lze provést do částky 500 Kč.

Co je to identifikátor?

Identifikátor je předmět sloužící v dopravním prostředku k odbavení cestujícího. V eshopu IDSOK si je možné zvolit mobilní aplikaci MobilOK nebo bezkontaktní platební kartu.

Na co a kde jsou předprodejní místa?

Předprodejní místa slouží zejména zákazníkům, kteří mají nárok na některou ze slev jízdného.

Na přepážce zákazník předloží příslušná potvrzení prokazující nárok na slevu. Pokud ještě neprovedl předregistraci slevy na e-shopu, předloží fotografii a přiloží kartu, ke které chce slevu registrovat, na čtečku. Před tím již musí mít v systému registrovanou platební kartu ať již na e-shopu nebo na přepážce – předprodejním místě.

Pokud zákazník předregistraci nemá, obsluha oskenuje jeho fotografii a přenese ji k této kartě do e-shopu. Dále obsluha vybere požadovanou slevu a zadá období, pro které je sleva schválena. Pokud jsou všechna potvrzení v pořádku, potvrdí přiřazení slevy ke kartě nebo k mobilní aplikaci. Platba na předprodeji je možná hotově nebo platební kartou.

Na předprodejním místě si cestující má možnost i vytisknout jízdní doklad přiřazený k identifikátoru platební karta (pokud má úmysl cestovat vlaky Českých drah).

https://www.idsok.cz/jizdne-a-tarif/prodejni-mista/

K čemu slouží eshop?

E-shop IDSOK poskytuje zákazníkům jednoduché řešení, jak lze po registraci do systému a založení svého účtu (nutné zadat svůj kontaktní e-mail a heslo), připojovat identifikátory, zadávat své fotografie nutné pro získání nároku na slevu, předregistrovat nároky na slevu a zakupovat časové kupóny. Zákazník zde najde i přehledy o svých zakoupených časových kupónech.

Jak se zaregistrovat na e-shopu?

Zadejte emailovou adresu, heslo ve tvaru dle instrukcí a potvrzení hesla. Odešlete tlačítkem REGISTROVAT.

Na Vaši emailovou adresu bude vzápětí doručen potvrzovací email, kterým potvrdíte žádost o registraci.

Jak zakoupit jízdní kupón?

Aby mohl zákazník nakupovat kupóny na zvolený identifikátor, musí tento identifikátor přiřadit ke svému účtu v e-shopu.

Mobilní aplikace MobilOK

Mobilní aplikaci nelze registrovat na e-shopu, každá instalace mobilní aplikace představuje samotný identifikátor. Nákup jízdního kupónu probíhá výhradně na e-shopu.

Proces nákupu jízdního kupónu

Po zadání všech údajů je možné kupón přidat do košíku. Do košíku je možné takto přidat libovolné množství položek. Položky v košíku je možné upravovat. Pokud je vše v pořádku zákazník zvolí přímou platbu kartou.

 

 Jak probíhá odbavení elektronickým kupónem v dopravním prostředku?

Mobilní aplikace MobilOK umožňuje dva způsoby odbavení:

  1. Odbavení pomocí QR kódu – Na obrazovce vašeho mobilního telefonu se zobrazí všechny informace o platnosti jízdenky: časová a zónová platnost, tarifní kategorie a samotný QR kód. QR kód je opatřen časovým razítkem, které je v okamžiku odbavení ověřeno.
  2. Vizuální odbavení – Na obrazovce vašeho mobilního telefonu se zobrazí všechny informace o platnosti jízdenky: časová a zónová platnost, tarifní kategorie. Jízdenka také obsahuje v dolní části unikátní obrazec, měnící se každých 30 sekund, který se shoduje s obrazcem zobrazeným v odbavovacím zařízení.

Odbavení platební kartou

Pokud má cestující zakoupený a k platební kartě přiřazený platný kupón, nahlásí řidiči, že již má časový kupón zakoupený v e-shopu, vyčká na výzvu řidiče a přiloží platební kartu ke čtečce v odbavovacím zařízení.

V případě zlevněného časového jízdného (junior 6-18 let, žák a student 18-26 let, Senior 65+) je cestující povinen v případě přepravní kontroly prokázat svůj nárok na slevu z jízdného předložením průkazu na slevu.

 

Jak přiřadit fotografii?

Aby zákazník mohl nakupovat i zlevněné časové kupóny, musí mít schválenou slevu, přiřazenou k platební kartě, kterou chce využívat. Před schválením slevy však musí k této kartě přiřadit svoji fotografii jako identifikaci své osoby (tlačítko Profil zákazníka → Vybrat soubor).

Potvrzení o nároku na požadovanou slevu popř. i s fotografií cestujícího (držitele platební karty) předložte osobně při návštěvě kanceláře dopravce. Ihned poté můžete nakupovat časové jízdenky v e-shopu.

U MobilOK je před nákupem jízdního dokladu vložení fotografie držitele podmínkou.

 

 

Jak zakoupit jízdné se slevou?

Aby mohl zákazník nakupovat i časové kupóny zlevněné (dítě 6-18 let, student 18-26 let, Senior 65+), které vyžadují jakékoliv potvrzení, je nutné k profilu přiřadit požadovanou slevu.

Pokud si chce již částečně toto připravit na e-shopu, zvolí funkci přiřazení slevy. Zde vybere požadovanou slevu. Následně je vyzván, aby se dostavil na přepážku s příslušnými potvrzeními.

 

Co mám dělat v případě ztráty či odcizení karty?

V případě ztráty nebo zcizení platební karty zákazník kromě nahlášení u příslušné banky musí deaktivovat tuto kartu na e-shopu nebo na přepážce, kde předloží potvrzení, které mu bylo vydáno při registraci karty nebo které bylo odesláno na zákazníkův email. Podle tohoto potvrzení je vyhledána příslušná platební karta a zákazníkův účet. Platební karta je následně deaktivována. Kupóny a slevy mohou být převedeny na jiný identifikátor.

 

Jak reklamovat časový kupón?

Reklamaci může podnikatel uplatnit zasláním písemné reklamace na adresu adrese Koordinátor Integrovaného dopravního systému Olomouckého kraje, příspěvková organizace, se sídlem Olomouc - Hodolany, Jeremenkova 40b, 779 00, případně prostřednictvím emailu na elektronickou adresu kidsok@kidsok.cz. Spotřebitel může uplatnit reklamaci i jinými způsoby, nicméně koordinátor dopravy spotřebiteli doporučuje z důvodu průkaznosti výše uvedené dvě metody.

Zákazník při reklamaci uvede své jméno a příjmení, adresu, telefonický a emailový kontakt.

Obchodní podmínky - Článek 8 Reklamace jízdních kuponů

  

Koupený kupón už nepotřebuji, je možné ho vrátit?

Každý kupón koupený v e-shopu je možné bez udání důvodu vrátit.

Přihlásíte se na svůj účet v e-shopu a v sekci Kupóny zvolíte u vybraného kupónu Vrátit kupón.

Pokud ještě nenastala platnost jízdenky bude Vám vrácena cena jízdenky ponížená o odstupné ve výši 10 % z ceny jízdenky.

Pokud již nastala platnost jízdenky bude Vám vrácena poměrná část kupní ceny jízdenky ponížená o odstupné ve výši 10 % z ceny jízdenky.

Poměrná část kupní ceny se počítá od pracovního dne následujícího po dni, kdy jste provedli Vrácení kupónu, tj. odpovídá nevyužitému jízdnému.

Částka kupní ceny či její poměrná část po odečtení částky odstupného Vám bude prodejcem vrácena na účet (kartu), z něhož byla poukázána a to do 7 pracovních dnů od provedení Vrácení kupónu.