Loading, please wait ...
MESSAGE
×

Návod na užívání e-shopu IDSOK

V e-shopu IDSOK je možné zakoupit jízdní doklady autobusových a vlakových dopravců Olomouckého kraje. Tyto jízdenky je možné použít v dopravních prostředcích zařazených do IDSOK (příměstské autobusy, vlaky a dopravní prostředky MHD).

Ve vozidlech DPMO (Dopravní podnik města Olomouce, a. s.) jsou revizoři vybaveni čtečkou karet.

 

JAK TO FUNGUJE?

Nákup časových jízdenek

E-shop umožňuje nákup 7denních, měsíčních, čtvrtletních a ročních jízdenek pro zvolené tarifní zóny a KOMBI ZÓNY.

V e-shopu dále nabízíme celosíťové jízdní doklady, se kterými cestující může neomezeně (v rámci časové platnosti) cestovat po celém Olomouckém kraji. Nabízí se ve variantě 7denní, měsíční, čtvrtletní a roční.

Zakoupené jízdní doklady lze využívat prostřednictvím mobilní aplikace MobilOK_new nebo bezkontaktní platební karty držitele (označené symbolem). 

 

Registrace nového uživatele v e-shopu

Na úvodní obrazovce eshop.idsok.cz vyplňte registrační formulář (příp. nejprve klikněte na položku Registrace vpravo nahoře):

E-mail: Vyplňte svou emailovou adresu, která bude sloužit jako vaše přihlašovací jméno a současně pro případnou komunikaci s e-shopem.

Heslo: Heslo k vašemu uživatelskému účtu musí být dostatečně bezpečné: je potřeba, aby obsahovalo malá i velká písmena, čísla i speciální znak (např. *, !, _, §, / nebo +). Doporučujeme Vám pravidelně své heslo měnit, díky tomu bude váš účet na e-shopu v bezpečí.

Potvrzení hesla – heslo uveďte ještě jednou pro kontrolu, že nedošlo k překlepu

Napište znaky, které vidíte na obrázku. Jde o způsob ověření, že registraci neprovádí automat nebo spamový robot.

Potvrzení registrace: Na váš e-mail bude doručena zpráva o registraci, pro úspěšné dokončení je nutné kliknout na odkaz uvedený v e-mailu.

 

Přiřazení nosiče

Nosič je předmět sloužící v dopravním prostředku k odbavení cestujícího. V e-shopu IDSOK si je možné zvolit mobilní aplikaci MobilOK_new nebo bezkontaktní platební kartu.

 

Mobilní aplikace MobilOK_new

Aplikace je dostupná přes standardní distribuční kanály Google Play a APP Store. Instalovat ji můžete na platformy Android nebo iOS. Mobilní aplikaci nelze registrovat na e-shopu, každá instalace mobilní aplikace představuje samotný nosič. Nosič se vytvoří automaticky po přihlášení do mobilní aplikace.

 

Bezkontaktní platební karta

Přihlaste se do e-shopu: vyplňte zaregistrovaný e-mail a heslo (pro první přihlášení je nutná registrace)

V horní nabídce vyberte odkaz Správa nosičů a zvolte Přidat bankovní kartu

Číslo platební karty, na niž chcete přiřadit časovou jízdenku, uveďte do pole Číslo platební karty, vyplňte také měsíc a rok platnosti karty. Tyto údaje najdete přímo na vaší platební kartě.
Samotnou platbu za časovou jízdenku můžete provést z jakékoli jiné (i v systému nevložené) platební karty.

Pokud chcete spravovat jízdenky pro více osob, můžete ke svému účtu přiřadit více bezkontaktních platebních karet – zvolte Přidat kartu. Karty si můžete pro lepší orientaci libovolně pojmenovat (Přidat název).

Můžete také nainstalovat mobilní aplikaci na více telefonů a spravovat tak jízdenky pro celou rodinu. Při každé instalaci se po přihlášení vytvoří nový nosič.

 

Pokud chcete zakoupit časovou jízdenku za občanské (plné) jízdné, můžete ihned nakupovat jízdenky.

 

Přiřazení fotografie k nosiči

Pro přiznání slevy z jízdného (děti a mládež 6-18 let, žáci a studenti 18-26 let, Senioři 65+) je nutné k platební kartě připojit fotografii obličeje jejího držitele (tlačítko Profil zákazníka → Vybrat soubor). Obrázek můžete vybrat ze svého počítače a následně jej v prostředí e-shopu oříznete a uložíte.
Fotografii cestujících požadujících slevu na jízdném je nutné ověřit na kontaktním místě současně s dokumenty ověřujícími nárok na slevu.

Potvrzení nároku na požadovanou slevu, popř. i s fotografií cestujícího (držitele platební karty) předložte osobně při návštěvě kanceláře dopravce. Ihned poté můžete nakupovat časové jízdenky v e-shopu.

U MobilOK_new je před nákupem jízdního dokladu registrovaným uživatelem vložení fotografie podmínkou.

 

Zakoupení jízdenky/ kupónu

Cestující si sám volí zóny, které potřebuje, aby mohl realizovat svoji cestu z výchozí do cílové zastávky.

Ze seznamu karet Vyberte nosič, na který chcete časovou jízdenku přiřadit. Zvolte Koupit kupón.

Vyberte cenový Tarif a Období, na jakou dobu chcete časovou jízdenku zakoupit.

Zadejte datum, od kdy má jízdenka platit (Platnost kupónu). Automaticky se dopočítá konec platnosti.

Vyberte požadované zóny – automaticky dochází k přepočtu celkové ceny.

Po zadání všech požadovaných údajů, klikněte na tlačítko Přidat do košíku.

Pokud chcete zakoupit další časové jízdenky, postupujte znovu od začátku kroku 4.

Volbou Košík z horního menu zobrazíte všechny časové jízdenky, které máte připraveny k objednání. Kliknutím na tlačítko Zaplatit postoupíte k platbě.

V e-shopu je možné nakupovat jízdenky pouze prostřednictvím platební brány s možnostmi, které nabízí.

Při volbě Platba kartou budete přesměrováni na Platební bránu, kde vyplníte číslo, platnost a ověřovací kód karty, z níž chcete nákup jízdenek uhradit. Tato platební karta nemusí být bezkontaktní, ani není nutné, aby byla přiřazena k vašemu uživatelskému účtu v e-shopu.

Před přechodem na Platební bránu budou požadovány osobní údaje nutné k odeslání na platební bránu. Bezpodmínečně musí být vyplněno Jméno, Příjmení a e-mail. Ostatní údaje nejsou povinné. Tyto údaje se v rámci e-shopu neukládají.

E-shop umožňuje vystavení zjednodušeného daňového dokladu.

 

Odbavení ve vozidle

Mobilní aplikace MobilOK_new umožňuje dva způsoby odbavení:

Odbavení pomocí QR kódu – Na obrazovce vašeho mobilního telefonu se zobrazí všechny informace o platnosti jízdenky: časová a zónová platnost, tarifní kategorie a samotný QR kód. QR kód je opatřen časovým razítkem, které je v okamžiku odbavení ověřeno.

Vizuální odbavení – Na obrazovce vašeho mobilního telefonu se zobrazí všechny informace o platnosti jízdenky: časová a zónová platnost, tarifní kategorie. Tento způsob odbavení se použije pouze v případě nefunkčnosti odbavovacího zařízení.

Bezkontaktní platební karta – Při nástupu do vozidla veřejné dopravy je cestující povinen řidiči nahlásit zastávku, do které cestuje a sdělit úmysl odbavit se elektronickou jízdenkou. Řidič v odbavovacím přístroji nastaví potřebné parametry k odbavení cestujícího. Poté vyzve cestujícího k přiložení bezkontaktní platební karty k samoobslužnému terminálu – dojde k odbavení.

 

Vrácení jízdenky/ kupónu

Časové jízdenky s platností 7 dnů a delší je možné vrátit před začátkem platnosti, nebo v průběhu platnosti.

Jednotlivé jízdenky včetně 24 hodinových síťových jízdenek není možné vrátit. Lze je však využít kdykoli později pokud nedošlo k jejich aktivaci.

Přihlásíte se na svůj účet v e-shopu a v sekci Kupóny zvolíte u vybraného kupónu Vrátit kupón. V mobilní aplikaci u jízdenky rozkliknete možnosti a zvolíte Vrátit.

Pokud ještě nenastala platnost jízdenky bude Vám vrácena cena jízdenky ponížená o odstupné ve výši 10 % z ceny jízdenky (max. 200,- Kč).

Pokud již nastala platnost jízdenky bude Vám vrácena poměrná část kupní ceny jízdenky ponížená o odstupné ve výši 10 % z ceny jízdenky (max. 200,- Kč).

Poměrná část kupní ceny se počítá od pracovního dne následujícího po dni, kdy jste provedli Vrácení kupónu, tj. odpovídá nevyužitému jízdnému.

Částka kupní ceny či její poměrná část po odečtení částky odstupného Vám bude prodejcem vrácena na účet (kartu), z něhož byla poukázána a to do 7 pracovních dnů od provedení Vrácení kupónu.

 

V případě zlevněného časového jízdného (děti a mládež 6-18 let, žáci a studenti 18-26 let, Senioři 65+) je cestující povinen v případě přepravní kontroly prokázat svůj nárok na slevu z jízdného předložením potřebných dokladů prokazujících nárok na slevu.

 

Olomouc 9.1.2024

 

Tyto webové stránky používají soubory cookies. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookies. Zjistěte více zde.